De top 7 redenen waarom weinig mensen met Bitcoin betalen

In mijn vorige blog heb ik uitgelegd wat Bitcoin als betaalmiddel uniek maakt en waarom het nuttig is om Bitcoin als betaalmiddel te gebruiken. Ik heb hier ook een column over geschreven op CryptoBenlux. Heb jij deze column gemist? Lees de column via de link hieronder. De link naar de volledige blog kun je onderaan deze blog vinden.

CryptoBenelux

In deze blog ga ik toelichten wat de 7 belangrijkste redenen zijn waarom Bitcoin weinig als betaalmiddel wordt gebruikt. Ook leg ik uit of deze redenen terecht zijn of gebaseerd zijn op misvattingen

1.Cryptocurrency hebben geen vaste waarde

De waarde van de meeste cryptocurrency staat niet vast. Het ene uur kan Bitcoin € 3000,- zijn, het volgende uur € 3500,-. Hierdoor kun je de ene keer meer kopen met dezelfde hoeveelheid cryptocurrency dan de andere keer. Dit maakt het minder aantrekkelijk om Bitcoin of andere crypto te gebruiken om de dagelijkse boodschappen mee te doen. Voor ondernemingen die cryptocurrency ontvangen betekent dit dat hun inkomsten ook steeds van waarde wisselen. Cryptocurrency betaalsystemen hebben hier over nagedacht en hebben voor ondernemers de mogelijkheid ingebouwd om de cryptocurrency direct in reguliere valuta om te zetten na het ontvangen van de cryptobetaling. Voor degenen die met crypto betalen is er echter geen echte oplossing om het risico op waardeverlies te verkleinen.

Er bestaan wel stablecoins. Stablecoins zijn cryptocurrency die een (vrijwel) vaste waarde hebben tegenover een bestaande valuta, zoals de dollar. Maar waarom zou je met stablecoins betalen als je ook met de gewone valuta kunt betalen? De meeste stablecoins zijn niet decentraal, waardoor stablecoins als betaalmiddel weinig meerwaarde bieden tegenover de reguliere valuta. De stablecoins die wel gedecentraliseerd zijn hebben vaak nog problemen om de waarde stabiel te houden, dus ook dat is nog geen perfecte oplossing. Vraag jij je af waarom het iets uitmaakt of een cryptocurrency centraal of decentraal is? Lees dan de blog: “Waarom betalen met Bitcoin? Waarom niet?” via de link onderaan deze blog.

Wat moet je dan doen als je met Bitcoin wilt betalen? Wat ik zelf doe, is dat ik altijd een klein bedrag op mijn mobiele wallet heb van rond de 50,- in Bitcoin. Als het op is of ik wil meer uitgeven, koop ik Bitcoin bij. Als je dit eenmaal gewend bent kost dit weinig moeite. Veel mensen vinden het zonde om Bitcoin uit te geven, omdat zij het meer als belegging zien. Het is eigenlijk niet anders als met Euro’s. Voor euro’s heb je ook een spaarrekening en een rekening waar je jouw dagelijkse uitgaven mee doet. Bewaar jouw beleggings Bitcoin dus vooral op je “spaarrekening” en zet jouw Bitcoin voor dagelijkse uitgaven op jouw mobiele wallet.

2. Snelheid en kosten van transacties

Bitcoin verwerkt op dit moment ongeveer 2700 transacties per gemiddeld 10 minuten. Bij een groter aanbod van transacties, komen deze in de wachtrij. Transacties die de hoogste transactiekosten betalen worden over het algemeen als eerste verwerkt. Dat Bitcoin een beperkt aantal transacties kan verwerken is geen nadeel, maar juist een kwaliteit van Bitcoin, omdat dit de veiligheid vergoot. De tijd die Bitcoin gebruikt om de transactie te verwerken is nodig om met heel veel verschillende controlerende partijen na te gaan of de transactie klopt. Je kunt het vergelijken met de tijd die de bank neemt om transacties die jij stuurt te controleren, echter doen zij hier uren, tot soms wel dagen en internationaal zelfs weken over. Als je het zo bekijkt is Bitcoin juist sneller en veiliger.

Maar als je in een winkel staat en je moet 10 minuten wachten, is dit wel erg lang. In Nederland kun je pinnen waarbij je binnen enkele seconden betaald hebt, de volledige verwerking door de bank vindt later plaats. Wat veel mensen niet weten is dat ditzelfde voor Bitcoin geldt. Je kunt met Bitcoin betalen en binnen enkele seconden wordt al duidelijk dat de transactie gedaan is, de volledige verwerking vindt gemiddeld binnen 10 minuten plaats. Voor kleine betalingen is de bevestiging die er binnen enkele seconden is al zekerheid genoeg. De meeste cryptocurrency betaalsystemen nemen genoegen met die eerste bevestiging. Snelheid is daardoor dus eigenlijk geen probleem. Maar de hoeveelheid transacties die Bitcoin kan verwerken wel. Er vinden ontwikkelingen plaats om de hoeveelheid transacties te vergroten door de transacties buiten de Bitcoin blockchain om te maken, zoals via het Lightning Network. Via Lightning Network wordt alleen de eindbalans van verschillende transacties in een transactieketen op de Bitcoin blockchain vastgelegd. Ook wordt er nagedacht over het vergroten van de cappaciteit in de Bitcoin blockchain zelf, maar de developers van Bitcoin, Bitcoin Core, zijn vrij conservatief hierin, omdat het vergoten van de capaciteit de veiligheid kan verkleinen.

De kosten van transacties met Bitcoin zijn heel wisselend. Je kunt zelf de transactiekosten bepalen. Transacties met hoge transactiekosten worden als eerste verwerkt, omdat de meeste miners die de transacties verwerken zo veel mogelijk willen verdienen. Als je jouw transactie dus snel verwerkt wilt hebben kun je het beste transactiekosten kiezen die gemiddeld zijn of hoger. Heb je geen haast, kun je ook kiezen voor lagere kosten. De transactiekosten in het Lightning Network zijn heel laag, het Lightning Network biedt dus meer snelheid en lagere kosten. Daar tegenover staat minder veiligheid, omdat niet iedere transactie op de blockchain wordt vastgelegd, alleen de eindbalans van een transactieketen.

3. Betalen met Bitcoin kost moeite

In Nederland werken de reguliere betalingssystemen vrij snel en met lage kosten. Dit zorgt ervoor dat in Nederland en andere landen waar het betaalverkeer goed verloopt er geen directe noodzaak is voor een nieuwe oplossing, zoals cryptocurrency. Daarbij kost met cryptocurrency betalen op dit moment extra moeite voor mensen, omdat je deze eerst moet kopen om ze vervolgens uit te kunnen geven. Dit geldt natuurlijk alleen zo lang de euro nog de hoofdvaluta is in plaats van bijvoorbeeld Bitcoin. Betalen met Bitcoin doe je nu dus meer vanuit de gedachte dat je zelf de controle wilt hebben over jouw geld in plaats van de bank. Als je in een land woont waar je de overheid en de bank niet kunt vertrouwen is dit veel waard. Als je eenmaal gewend bent om met Bitcoin te betalen, is het net zo gemakkelijk als pinnen.

4. Regulatie

Overheden van sommige landen hebben regelgeving die gebruik of bezit van cryptocurrency weert. Hierdoor kun je bijvoorbeeld niet betalen met Bitcoin in winkels. Het ontbreken van regelgeving kan ook remmend werken op de ontwikkeling. Zo kun je als bedrijf in cryptocurrency in Nederland vaak moeilijk een bankrekening openen, waardoor het je moeilijk wordt gemaakt om te ondernemen. Als de overheid banken zou verbieden om cryptocurrency bedrijven te weigeren, dan zouden cryptocurrency ondernemingen makkelijker kunnen ondernemen.

5. Beschikbaarheid / liquiditeit

Van sommige cryptocurrency zijn een vrij kleine hoeveelheid digitale munten in omloop. Als je deze wilt kopen of verkopen kan het zijn dat er maar weinig anderen zijn die deze aan jou willen verkopen of van jou willen kopen. Met name als je grote hoeveelheden tegelijk wilt kopen of verkopen zal de prijs per munt kunnen verschillen, omdat je maar net iemand moet vinden die deze hoeveelheid tegen eenzelfde prijs aanbiedt of verkoopt. Bitcoin is de cryptocurrency die het meeste in omloop is. Dus bij Bitcoin zul je dit probleem niet snel ervaren.

6. Veiligheid en Imago

Het bewaren en versturen van cryptocurrency vraagt om nieuwe kennis over veiligheid. Als het om cryptocurrency gaat is er geen bank die je kunt bellen als een hacker jouw rekening heeft leeggehaald. Je bent zelf beheerder van jouw eigen bezittingen. Dit is ook precies waar de decentrale gedachte over gaat: Jij hebt de controle, niet de bank. Als de huidige financiële wereld in zou storten kan de bank tegen jou zeggen, je krijgt maar een klein gedeelte van jouw geld uitgekeerd, omdat zij jouw geld in bezit hebben. Je vertrouwt dus een derde partij jouw geld toe, waarvan je niet zeker weet of zij wel betrouwbaar zijn. Bij Bitcoin is er niemand die jouw Bitcoins beheert, dit doe je zelf, wat ook maakt dat je zelf moet zorgen voor de veiligheid.

Naast dat je zelf voor veiligheid moet zorgen, komen cryptocurrency regelmatig negatief in het nieuws als het gaat om bijvoorbeeld witwassen van geld en gehackt worden. Dit eenzijdige beeld, wat in vergelijking tot regulier geld vaak geen hout snijdt, maakt het dat mensen snel de conclusie trekken dat cryptocurrency niets voor hen is.

7. Mogelijkheden om te betalen

De mogelijkheden om te kunnen betalen met Bitcoin en cryptocurrency in Nederland zijn vrij beperkt. Arnhem Bitcoinstad is de enige plek in Nederland waar je bij veel ondernemingen, op dit moment rond de 120, met Bitcoin kunt betalen. Online biedt 1,6% van de webwinkels (volgens cijfers uit begin 2018) betalen met Bitcoin als mogelijkheid. Dit betekent dat als je graag wilt betalen met Bitcoin, zoals ik, de mogelijkheden nog beperkt zijn. Het is een beetje het kip en het ei verhaal. Als er Bitcoin betaalsystemen zijn, maar weinig mensen gebruiken het, willen weinig ondernemingen het betaalsysteem aanbieden, waardoor je op weinig plekken met Bitcoin kunt betalen, waardoor minder mensen met Bitcoin betalen, enzovoorts. Daarom is het initiatief van Bitkassa in Arnhem heel goed, zij bieden in ieder geval de mogelijkheid om te kunnen betalen met Bitcoin. Het project Bitcoinstad Den Haag van BCEC heeft tot doel om ook een steentje bij te dragen aan de mogelijkheid tot betalen met Bitcoin en het gebruik van de betaalsystemen te stimuleren.

De reden waarom betalen met Bitcoin en cryptocurrency achterblijft is denk ik dat mensen vooral gefocust zijn op de snelheid en kosten van het betalen, terwijl de waarde van betalen met Bitcoin vooral in iets heel anders ligt: eigenaar zijn van jouw eigen geld. Wil jij meer weten over hoe dit precies zit? Lees dan de blog

Betalen met Bitcoin

Ik denk dat mensen zich hier te weinig bewust van zijn en dat educatie daarom de sleutel is tot adoptie van Bitcoin als betaalmiddel. Dit is precies wat Andreas Antonopoulos zegt in onderstaande video, waarin hij vragen beantwoord over hoe je adoptie van Bitcoin kunt bevorderen.

Benieuwd hoe betalen in Arnhem Bitcoinstad werkt? Lees de blog en bekijk de video:

Arnhem Bitcoinstad

Op dit moment volg ik de Minor Blockchain aan De Haagse Hogeschool. Deze blog is onderdeel van het project Bitcoinstad Den Haag van BCEC, waarin ik met medestudenten onderzoek doe naar de adoptie van Bitcoin en hoe wij hier aan bij kunnen dragen door betalen met Bitcoin in Den Haag mogelijk te maken.