De Odyssey hackathon, waar de wereld tegen blockchain aan botst

De Odyssey Hackathon

Ik ben dit jaar voor het eerst naar de Odyssey hackathon in Groningen geweest, de grootst blockchain hackathon van de wereld, die dit jaar ook in het teken van Artificial Intelligence (AI) stond. Ik ben meegegaan met twee studententeams van de Minor Mastering Blockchain van De Haagse Hogeschool. Op deze manier kon ik de hackathon meebeleven vanuit het oogpunt van deelnemende teams. Tijdens de Odyssey Hackathon, die 48 uur duurt, bouwden 100 teams blockchain en AI oplossingen voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. In de loop van de dagen werd mij duidelijk dat de hackathon een mooie weerspiegeling is van wat er in de hele wereld gebeurt als het gaat om blockchain integratie en de wrijving die hier soms door ontstaat. Het was interessant om dit in deze tijdelijke kleine samenleving voor mijn eigen ogen te zien gebeuren.

Het “probleem” van de derde partij

Hetgeen wat meestal weerstand oproept als het om blockchain gaat is dat blockchain de tussenpersoon, ook wel de derde partij genoemd, overbodig kan maken. Op de Odyssey hackathon zijn drie partijen vertegenwoordigd: de opdrachtgevers, de teams die de opdracht aannemen en Odyssey als organiserende en verbindende partij. Enkele opdrachtgevers die deelnemen aan de hackathon functioneren als tussenpersoon in de buitenwereld. Je voelt hem al aankomen… zijn zij daadwerkelijk op zoek naar een blockchain oplossing waarmee zij zichzelf mogelijk overbodig maken?

De Odyssey Hackathon openingsceremonie

Een onsje blockchain meer of minder?

Ik was onder de indruk van de deelname van grote bedrijven en de overheid aan de Odyssey hackathon. Ik wist niet dat zoveel grote partijen in Nederland al zo open staan voor blockchain. Tegelijkertijd had ik er niet bij stil gestaan dat er ook weleens wrijving zou kunnen ontstaan tussen deze organisaties en blockchain technologie. Zo ook stonden de deelnemende teams hier niet altijd bij stil. Vanuit hun enthousiasme en blockchain overtuigingen kwamen zij met volledige blockchain oplossingen, met als uiteindelijk gevolg dat de tussenpersoon overbodig werd en daarmee in sommige gevallen dus de opdrachtgever zelf. Dit waren niet de blockchainoplossingen waren waar deze opdrachtgevers naar op zoek zijn. Toen bleek het best lastig voor de teams om innovatief te zijn binnen bepaalde kaders, maar wel blockchain te gebruiken. Blockchain laat zich overduidelijk niet kaderen. De beste toepassingen komen naar voren als je blockchain de vrijheid geeft. De echte uitdaging bleek in sommige gevallen dus om het nut van blockchain te vinden in kleine, praktische en snel te realiseren oplossingen. Ondanks dat dit een uitdaging is, zijn er zeker teams in geslaagd om decentrale oplossingen te bedenken voor centrale organisaties. Ben jij benieuwd naar voorbeelden hiervan? Lees dan verder op

CryptoBenelux

Is de enige weg de snelweg?

Nu zou je kunnen denken dat het weinig zin heeft om bedrijven aan de hackathon deel te laten nemen die beperkingen hebben in de blockchainoplossing die zij zoeken. Maar als we reëel zijn vertegenwoordigen zij op dit moment een groot deel van de wereld. Dus eigenlijk zijn zij juist de partijen waarvan het goed is om de samenwerking op te zoeken. En in plaats van elkaar niet te begrijpen stapjes te gaan zetten om elkaar wel te gaan begrijpen. En daar komt de rol van Odyssey mooi naar voren. Zij zijn de partij die kan bemiddelen tussen de wereld en blockchain. Daar waar degenen met een blockchain visie en een traditionele visie botsen, ligt de kern van adoptie.

Want wat is het probleem? En is de enige weg eliminatie van de tussenpersoon of zijn er ook tussenwegen te bewandelen? En zijn die tussenwegen niet noodzakelijk? Want we leven in een wereld met regels en daardoor is er nu niet altijd direct plek voor 100% decentrale blockchain oplossingen. Dus die aangepaste oplossing is de eerste stap om te zien wat blockchain kan, hoe het werkt, waar de problemen liggen en wat de volgende stap is. Het daadwerkelijk ervaren van blockchain helpt traditionele partijen ook om blockchain beter te begrijpen en na te gaan denken over hun eigen rol naast de blockchain. Want wie zegt dat zij helemaal geen rol meer hebben? De uitdaging voor opdrachtgevers is denk ik om volledig open na te durven denken over wat blockchain kan betekenen in hun bedrijfstak en welke rol dan is weggelegd voor de organisatie. Ik denk dat deze open aanpak hen de meeste waarde gaat opleveren. Want blockchain gaat toch wel doen wat blockchain gaat doen.

Tijdens de hackathon waren alle gradaties te vinden van 100% blockchain oplossing tot kleine eerste stappen richting blockchain. En dit is denk ik precies wat er in de echte wereld gebeurt. Blockchain kan wereldwijde processen tot in de kern hervormen. Je kunt niet verwachten dat dit op ieder gebied in één vloeiende beweging gaat gebeuren. Ik denk dat het onvermijdelijk is om beide wegen te bewandelen. Als je de tussenweg wilt overslaan en gelijk een nieuwe blockchain wereld wilt bouwen ga je niet ver komen. Er is geen goddeloos land waar blockchain vrij zijn gang kan gaan. Dus zullen er concessies gedaan moeten worden en zullen processen in fases moeten verlopen. Daarbij kunnen grote organisaties grote groepen mensen bereiken en hen blockchain laten ervaren door blockchain in hun processen toe te passen. Samenwerking is dus heel belangrijk. En blockchain is een sociale technologie. We bouwen blockchains voor iedereen. Dus ook voor alle mensen die nu in grote organisaties werken. Laten we het vooral zo veel mogelijk samen doen.

De Odyssey Hackathon Aftermovie

Odyssey als mediator

Een initiatief zo groot als de Odyssey hackathon is een geweldige snelkookpan die dit proces versnelt. Ik heb bewondering voor de organisatie dat zij zulke grote partijen bij elkaar weten te brengen. Hoe gek het ook klink, het was goed om te zien dat blockchain op de hackathon botste met de belangen van traditionele partijen, zoals dit ook gebeurt in de rest van de wereld. Het enige verschil op de hackathon is dat Odyssey er bij is om die botsing te begeleiden. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde van de Odyssey hackathon. Dus laat die botsingen maar komen. Want als de echte problemen gevonden worden, kunnen we daarop bouwen. We kunnen de soms tegengestelde belangen onder stoelen en banken steken, maar het lijkt mij beter het gesprek met elkaar hierover aan te gaan. Net zo goed als dat de blockchain visionairs soms een stapje terug moeten, zullen de traditionele organisaties soms een stapje vooruit moeten.

Adoptie door real life beleving

Dit alles heeft mij ook aan het denken gezet over de adoptie van blockchain. We proberen anderen uit te leggen wat blockchain is en wat je er mee kunt. Maar het is niet in het kort uit te leggen. Hoe kunnen andere mensen begrijpen waar het echt over gaat? Het zijn denk ik juist die kleine stapjes die inzicht geven en mensen aan het denken zetten. Blockchain ervaren werkt denk ik beter dan het uitleggen. Het allerliefste zou ik zien dat een nieuwe blockchain wereld gebouwd wordt naast de huidige wereld. Dan wordt zichtbaar wat blockchain nou eigenlijk echt betekent, zonder dat je hoeft te snappen hoe het werkt en wat het is. Leading by example. Maarja, we kunnen niet om de regelgeving heen. Die vrijheid is er nu nog niet… Voor nu zullen we het moeten doen met een mix van grote, fundamentele oplossingen en kleine stapjes. Hoe graag ik ook 100% on the Block zou willen leven, het gaat tijd kosten voor het zover is. Zolang er hackathons zijn zoals die van Odyssey en grote bedrijven en overheden die open staan voor deze nieuwe technologie heb ik vertrouwen dat deze toekomst gaat komen. In mijn volgende blog zal ik een schets geven van mijn blockchain-utopia. Als ik er nu nog niet in kan leven, dan kan ik er in ieder geval over schrijven…